مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاجی فیض الله خان خیاط تهرانی و نایب علی خان گماشته حاج حسین آقای ملک التجار و نایب علی اکبر خان کاشانی در باب مزرعه زناقل واقع در چناران به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۲ه.ق به خط شکسته تحریری و سه مهر
شماره اموال : ۱۳۹۲۰۰۳۴۶
موضوع اثر : مصالحه نامه میان حاجی فیض الله خان خیاط تهرانی و نایب علی خان
تاریخ خلق : ۱۵ ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان