برگی از شاهنامه (پسران فریدون و اژدها) صفویه

نظر شما:

۴ ستون و ۱۷ سطر . عنوان داستان در ستون میانی و در سطر ۱۵ با قرمز نوشته شده است. سه سوار با کمان و تیردان و تصویر اژدها در پایین است. مجدول سرنج و طلا است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۰۴
موضوع اثر : داستان آزمودن فریدون پسران خود را به صورت اژدها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ, نگارگری
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان