نگاره شکار ببر جهانگیرشاه گورکانی

نظر شما:

نسخه ای از نگاره معروف شکار ببر توسط جهانگیرشاه، چهارمین پادشاه سلسلهٔ گورکانیان هند یا امپراتوری مغولی هند (فرمانروایی: ۱۶۰۵-۱۶۲۷ م) است. پادشاه گورکانی سوار بر فیل، در کنار آبگیری با گلهای نیلوفر آبی با نیزه به ببری که با مرکبش درگیر شده است حمله می کند. ملازمان کمی دورتر، از پشت صخره ها صحنه را نظاره می کنند.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۱۸
موضوع اثر : صحنه شکار ببر توسط جهانگیر شاه گورکانی سوار بر فیل
رنگ : زرد و کرم و نارنجی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نگارگری