قطعه نگارگری و تذهیب شمایل نامه حضرت محمد (ص) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قطعه نگارگری و تذهیب شمایل نامه (حلیه) حضرت محمد (ص) شامل نگاره پیامبر اکرم به قلم ابوالحسن غفاری (صنیع الملک) و تذهیب نفیس به قلم علی محمد شیرازی. حلیه نویسی نوعی قطعه نویسی مذهّب، عمدتاً مشتمل بر وصف شمایل پیامبر اسلام و گاه ائمه اطهار است. برای اطلاعات بیشتر در مورد حلیه به این آدرس رجوع کنید: http://rch.ac.ir/article/Details?id=۷۸۸۱
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۴۲
پدید آورندگان : ابوالحسن غفاری (صنیع الملک) (نگارگر) علی محمد شیرازی (مذهب)
موضوع اثر : توصیف شمایل حضرت محمد (ص)
تاریخ خلق : ۱۲۸۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : لاجوردی
ابعاد : طول (۴۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
برچسب‌ها : نگارگری, ​تذهیب
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان