علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه و ملازمان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

در میانه کادر تصویر علیقلی میرزا نشسته بر صندلی ، میرزا عبدالله پیشخدمت باشی در سمت راست او و میرزا اسماعیل منشی کتابدار سمت چپ او ایستاده اند .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۴۵
پدید آورندگان : میرزا ابوالحسن خان غفاری (صنیع الملک) (نقاش)
موضوع اثر : نواب مستطاب اعظم علیقلی میرزا (اعتضاد السلطنه) به همراه کتابدار و پیشخدمت
رنگ : زمینه نخودی
ابعاد : طول (۵۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : کاغذ, نگارگری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان