نگاره ی ناصرالدین شاه و رجال قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ناصرالدین شاه نشسته بر صندلی در وسط اعتماد الدوله (میرزا آقاخان صدر اعظم) دو زانو نشسته است و سمت راست سیف الملک عباسقلی خان با لباس نظامی دیده می شود. پس زمینه دیوار آبی و کف کاشی با نقش شمسه اسلامی و چلیپا آبی و نارنجی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۴۷
موضوع اثر : تصویر ناصرالدین شاه و دو تن از بزرگان
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : طول (۴۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۵۵ سانتیمتر)
واقف : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ, نگارگری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان