قطعه قرآن بایسنغری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

دوسطرقرآن بایسنغری بخط محقق ممتاز .یک رو (دوپوسته شده)باقلم جلی .صفحه پردازی :دفتری .کاغذ :خانبالغ نخودی.مرکب :مشکی .دوره تیموری .بین آیات گوی زرین محرر به مشکی ولاجورد.علائم تجویدی به شنگرف
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۰۱
موضوع اثر : قرآن کریم(آیه 26سوره الاسرا)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ خانبالغ ، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی ، آهارمهره،
ابعاد : طول (۹۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۴۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان