قطعه قرآن بایسنغری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

دوسطر از قرآن بایسنغری بخط محقق ممتاز .یک رو (دوپوسته شده ).قلم جلی .صفحه پردازی :دفتری .کاغذ :خانبالغ نخودی.مرکب :مشکی .دوره تیموری .بین آیات گوی زرین محرر به مشکی ولاجورد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۰۳
موضوع اثر : قرآن کریم(آیه76سوره الرحمن)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ خانبالغ ، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی ، آهار مهره،
ابعاد : طول (۹۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۴۵ سانتیمتر)
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان