قطعه قرآن بایسنغری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

دوسطر از قرآن بایسنغری بخط محقق ممتاز .یک رو (دوپوسته شده ).قلم جلی .صفحه پردازی :دفتری .کاغذ :خانبالغ نخودی.مرکب :مشکی .دوره تیموری .بین آیات گوی زرین محرر به مشکی ولاجورد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۰۴
موضوع اثر : قرآن کریم(آیات 77-78سوره الرحمن)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ خانبالغ، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی ، آهارمهره،
ابعاد : طول (۹۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۴۴ سانتیمتر)
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان