قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز به قلم کتابت.صفحه پردازی :مورب نویسی ۱۰سطری.کاغذ:آهار مهره نخودی فرنگی.مرکب :مشکی.تاریخ :۱۲۳۷ق و رقم «زین العابدین الاصفهانی».بین سطور طلا اندازی مضرس .حاشیه :مذهب ومنقش به گل وبرگهای زرین والوان .جدول کشی به زر و قهو ه ای روشن وسفیدآب با تحریر مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۰۶
پدید آورندگان : زین العابدین اصفهانی (خوشنویس)
موضوع اثر : شعری که حضرت علی(ع) هنگام مرگ سلمان فارسی بر قبر او نوشت (کتاب الطهاره شیخ انصاری ص362).
تاریخ خلق : ۱۲۳۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، طلا اندازی مضرس، جدول کشی، حاشیه پهن مذهب،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان