قطعه نسخ ورقاع ممتاز دعای تحویل سال. زرنویسی. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ورقاع ممتاز.قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری.کاغذ :آهارمهره فستقی تیره .مرکب:سفیدآب وطلا.تاریخ:رمضان المبارک ۱۲۱۹.رقم:ام السلمه (دختر فتحعلی شاه قاجار).بین خطوط نقوش اسلیمی وگل وبرگ زرین .بین سطورجدول کشی به طلا وتحریر مشکی ومنقش به برگهای ریسه ای وسفیدآبی .صدر ووسط شامل دو کتیبه مذهب ومرصع که داخل آن باسفیدآب وطلابخط رقاع نوشته شده است.حاشیه :داری تسمه اندازی منقش به گل وبرگهای الوان بر زمینه گل بهی ونخودی.جدول کشی به طلا وسفیدآب باتحریر مشکی .پاسپارتو به گل بهی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۰۹
پدید آورندگان : ام السلمه (دختر فتحعلی شاه قاجار) (خوشنویس)
موضوع اثر : دعای تحویل سال (یا مقلب القلوب...)
تاریخ خلق : رمضان ۱۲۴۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: فستقی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره فستقی تیره، زر نویسی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم زربرروی کاغذ فرنگی آهارمهره فستقی تیره، زر نویسی، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران, ​رقاع
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان