نستعلیق ممتاز.قلم کتابت خفی وغبار صفویه

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی نستعلیق ممتاز قلم کتابت خفی وغبار .صفحه پردازی :دفتری ومورب .کاغذ:احتمالا ختایی آهارمهره نخودی .مرکب:مشکی .تاریخ :عشر والف (۱۰۱۰ق).رقم:عماد الحسنی .بین سطور طلا اندازی مضرس در ابتدا و انتهای سطور و همچنین دو لچک در انتهای صفحه مزین به ترنج های کوچک و گل و برگ های الوان بر زمینه طلا.حاشیه:دارای تسمه اندازی های متعدد .مذهب ومزین به حل کاری ونقوش الوان وشرفه های زرین بر زمینه های نخودی .قهوه ای .گل بهی. آبی روشن وصورتی.جدول کشی به طلا ولاجورد باتحریر مشکی .پاسپارتو به نخودی زر افشان
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۱۲
پدید آورندگان : میرعماد الحسنی (خوشنویس) منسوب به حضرت علی علیه السلام (شاعر)
موضوع اثر : مناجات منظوم منصوب به حضرت علی علیه السلام با ترجمه
تاریخ خلق : ۱۰۱۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست سازآهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذدست ساز آهار مهره نخوی، تسمه اندازی ، زرافشان، پاسپارتو، طلا اندازی، حل کاری، جدول کشی،
ابعاد : طول (۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان