شجره نامه .رقاع عالی. قلم کتابت صفویه

نظر شما:

یک قطعه شجره نامه بخط رقاع عالی.قلم کتابت .صفحه پردازی: دفتری .کاغذ :دست سازآهارمهره نخودی .مرکب:مشکی .تاریخ:ثمانون بعدالالف (۱۰۸۰ق).بین سطور جدول کشی به طلا .بعضی نوشته های متن به زر وتحریر مشکی .حاشیه دارای ۲۷دایره طلایی که اسامی با مرکب مشکی وقلم زر برآن نوشته شده است .بین این دوایرمنقش به گل وبرگهای طلایی بصورت حل کاری .جدول کشی به عنابی .طلایی.مشکی ولاجورد .پاسپارتو به قرمز روشن .کمند به تحریر مشکی .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۳۱
موضوع اثر : شجره نامه مطابق با فرمان شاه سلیمان صفوی
تاریخ خلق : ۱۰۸۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست سازآهارمهره نخودی، حل کاری، زرنویسی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان