قطعه ثلث و نسخ ممتاز.قلم مشقی وکتابت (دورو) ایلخانان

نظر شما:

یک قطعه ثلث ونسخ ممتاز(دورو) .قلم مشقی وکتابت .صفحه پردازی :دفتری.کاغذ :دست ساز آهارمهره نخودی (احتمالا بغدادی).مرکب:مشکی .روی قطعه: مذهب ومرصع با نقوش اسلیمی وگل وبرگ های زرین والوان .حاشیه وبین خطوط :حل کاری بر زمینه لاجورد .جدول کشی به سرنج .سفیدآب وعنابی باتحریر مشکی .ظهرقطعه:بین خطوط طلا اندازی منقش محررومضرس.حاشیه:زرافشان درشت بر زمینه آبی ولاجورد .جدول کشی به سبز .سرنج.سفیدآب .صورتی وعنابی با تحریر مشکی.پاسپارتو به نخودی .کمند به عنابی باتحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۳۴
موضوع اثر : روایت و شعر (پشت ورو)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذدست ساز آهار مهره نخوی، حل کاری، جدول کشی، زرافشان، طلا اندازی منقش ،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : حل کاری
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان