قطعه ثلث و نسخ ممتاز. قلم مشقی و کتابت (دورو) ایلخانان

نظر شما:

یک قطعه ثلث و نسخ ممتاز(دورو). قلم مشقی و کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری. کاغذ: دست‌ساز آهارمهره نخودی (احتمالا بغدادی). مرکب: مشکی. روی قطعه: مذهب و مرصع با نقوش اسلیمی و گل و برگ‌های زرین و الوان. حاشیه و بین خطوط: حل‌کاری بر زمینه لاجورد. جدول‌کشی به سرنج. سفیدآب و عنابی با تحریر مشکی. ظهرقطعه: بین خطوط طلااندازی منقش محرر و مضرس. حاشیه: زرافشان درشت بر زمینه آبی و لاجورد. جدول‌کشی به سبز. سرنج. سفیدآب. صورتی و عنابی با تحریر مشکی. پاسپارتو به نخودی. کمند به عنابی با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۳۴
موضوع اثر : روایت و شعر (پشت ورو)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذدست ساز آهار مهره نخوی، حل کاری، جدول کشی، زرافشان، طلا اندازی منقش ،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : حل کاری
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان