قطعه نسخ عالی .قلم کتابت پهلوی

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی نسخ عالی .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری . کاغذ :فرنگی نخودی .ترقیمه به شکسته تحریری .مرکب :مشکی وشنگرف .تاریخ:شوال المکرم ۱۳۴۸ورقم عبدالعلی مصحح .حاشیه دارای پاسپارتو قهوه ای است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۴۱
پدید آورندگان : عبدالعلی مصحح (خوشنویس)
موضوع اثر : شعر عربی وآیه 88 سوره یوسف وتبریک عید نوروز به حاج حسین آقا
تاریخ خلق : شوال ۱۳۴۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : فرنگی، مرکب مشکی،
تکنیک : فرنگی نخودی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان