قطعه نستعلیق ممتاز .قلم مشقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتا.قلم مشقی .صفحه پردازی :دفتری ۲سطری .کاغذ :فرنگی آهار مهره نخودی زرافشان .مرکب :مشکی .تاریخ :۱۲۷۷ق .حاشیه :تسمه اندازی به آبی روشن .جدول کشی به طلا .سفیدآب وشنگرف باتحریر مشکی .پاسپارتو به سبزمغزپسته ای.کمند به طلایی با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۴۳
موضوع اثر : یک بیت شعر-مولوی » مثنوی معنوی » دفتر پنجم
تاریخ خلق : ۱۲۷۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی زرافشان
جنس : کاغذفرنگی آهار مهره زرافشان، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی باقلم نی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره زرافشان، پاسپارتو، زرافشان، جدول کشی، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : نا معلوم
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان