قطعه شکسته نستعلیق ممتاز به قلم غبار زندیه

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم غبار. صفحه پردازی: مختلط نویسی. کاغذ: دست ساز آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۱۹۲ق. نقل باواسطه از محمد شفیع هروی (شفیعا). بین خطوط طلا اندازی مضرس. حاشیه: دارای تسمه اندازی به صورتی روشن و نخودی. پاسپارتو سرخابی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۴۷
پدید آورندگان : خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : اییاتی از شعرائ مختلف از جمله حافظ و...
تاریخ خلق : صفر ۱۱۹۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذدست ساز آهار مهره نخوی، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان