قطعه نستعلیق ممتاز .قلم مشقی .چلیپا صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز.قلم مشقی .صفحه پردازی :چلیپایی .کاغذ:دست ساز آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی.رقم :میرعلی هروی بین خطوط طلا اندازی محرر به سرنج ومزین به نقوش ختایی الوان ودولچکی مذهب و مرصع .حاشیه :دارای تسمه اندازی بانقوش حل کاری به طلا برزمینه گل بهی ومشکی.جدول کشی به سبز فیروزه ای .سفیدآب .طلایی وشنگرف باتحریر مشکی .پاسپارتو :منقش به نقوش اسلیمی وختایی با تکنیک آبرنگ وپرداز برزمینه نخودی تیره
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۴۸
پدید آورندگان : میر علی هروی (خوشنویس) سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱ / قرن ‎۷ ه.ق) (شاعر)
موضوع اثر : شعر در تواضع و فروتنی از کتاب بوستان سعدی باب چهارم
تاریخ خلق : (قرن ۱۰)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذدست سازآهار مهره نخودی دست ساز، پاسپارتو منقش ، حل کاری، نقاشی آبرنگ وپرداز، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، طلا اندازی منقش و محرر،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : سالن بانو ملک(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان