قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. چلیپا صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه پردازی: چلیپایی. کاغذ: دست ساز آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. رقم: میرعلی هروی بین خطوط طلا اندازی محرر به سرنج ومزین به نقوش ختایی الوان ودولچکی مذهب و مرصع. حاشیه: دارای تسمه اندازی بانقوش حل کاری به طلا برزمینه گل بهی ومشکی. جدول کشی به سبز فیروزه‌ای. سفیدآب. طلایی و شنگرف با تحریر مشکی. پاسپارتو: منقش به نقوش اسلیمی و ختایی با تکنیک آبرنگ و پرداز بر زمینه نخودی تیره
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۴۸
پدید آورندگان : میر علی هروی (خوشنویس) سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱ / قرن ‎۷ ه.ق) (شاعر)
موضوع اثر : شعر در تواضع و فروتنی از کتاب بوستان سعدی باب چهارم
تاریخ خلق : (قرن ۱۰)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذدست سازآهار مهره نخودی دست ساز، پاسپارتو منقش ، حل کاری، نقاشی آبرنگ و پرداز، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، طلا اندازی منقش و محرر،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : نمایشگاه دایمی آثار اهدایی بانو عزتملک ملک(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان