قطعه نستعلیق ممتاز.قلم مشقی .چلیپا صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز.قلم مشقی .صفحه پردازی :چلیپایی .کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی .رقم :میر علی هروی. بین خطوط طلا اندازی محرر به سرنج ومزین به نقوش ختایی الوان ودولچکی مرصع ومذهب .حاشیه :دارای تسمه اندازی بانقوش حل کاری برزمینه گل بهی .جدول کشی به سبز فیروزه ای .طلایی وشنگرف باتحریر مشکی .پاسپارتو :منقش به گل ومرغ با تکنیک آبرنگ وپرداز برزمینه نخودی تیره
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۴۹
پدید آورندگان : میر علی هروی (خوشنویس)
موضوع اثر : شعر-فخرالدین عراقی-ترجیع بند چهارم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی باقلم نی بر روی کاغذ دست ساز آهار مهره، طلا اندازی منقش ، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، پاسپارتو منقش، نقاشی آبرنگ وپرداز، حل کاری،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : سالن بانو ملک(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان