قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز منقوط .قلم کتابت.صفحه پردازی :دفتری۴ سطری.کاغذ :فرنگی آهار مهره سرنجی .مرکب :مشکی.تاریخ :۱۲۰۴ق .رقم :محمد الحسینی .بین خطوط طلا اندازی مضرس.حاشیه :تسمه اندازی به آبی .جدول کشی به طلا ولاجوردبا.تحریر مشکی.پاسپارتو به گل بهی مایل به قرمز.کمند به طلا با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۹۸
پدید آورندگان : محمد الحسینی (خوشنویس) شرف الدین محمد بن سعیدبن حماد صنهاجی (دلاصیری)مشهور به بوصیری (شاعر)
موضوع اثر : چندبیت از قصیده برده بوصیری
تاریخ خلق : ۱۲۰۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: سرنج
جنس : کاغذفرنگی آهار مهره سرنجی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذفرنگی آهار مهره سرنجی، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان