قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز . قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ومتعاکس ۱۳سطری.کاغذ :فرنگی آهار مهره نخودی .مرکب: مشکی .تاریخ:۱۲۷۰ ق.رقم : محمد اسماعیل توحید فرزند وصال .حاشیه دارای تسمه اندازی به مشکی .پاسپارتو به سرنج
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۹۹
پدید آورندگان : محمد اسماعیل بن وصال شیرازی (توحید) (خوشنویس)
موضوع اثر : ادعیه -تعقیبات نمازو...
تاریخ خلق : ۱۲۷۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ آهار مهره فرنگی نخودی، پاسپارتو، تسمه اندازی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
اهداکننده : بانو عزت ملک
برچسب‌ها : تسمه اندازی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان