قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری ۸سطری. کاغذ: فرنگی آهارمهره افشان. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۲۹۱ق. رقم: میرزا علیرضا اصفهانی (ملقب به آقاجان پرتو). بین سطور طلااندازی مضرس و منقش. حاشیه: تسمه‌اندازی به مشکی و نخودی. جدول‌کشی به سفیدآب. طلایی و شنگرف با تحریر مشکی. پاسپارتو: منقش به گل و برگ‌های طلایی و الوان بر زمینه قرمز. کمند به تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۰۲
پدید آورندگان : میرزا علیرضا اصفهانی ملقب به آقا جان پرتو (خوشنویس) حضرت علی علیه السلام (راوی)
موضوع اثر : ابیاتی منسوب به حضرت علی (علیه‌السلام) درمورد احکام ایام هفته
تاریخ خلق : ۱۲۹۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، پاسپارتو، طلااندازی منقش و مضرس، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان