قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ۸سطری .کاغذ :فرنگی آهار مهره افشان.مرکب :مشکی .تاریخ :۱۲۹۱ق .رقم:میرزا علیرضا اصفهانی (ملقب به آقاجان پرتو).بین سطور طلا اندازی مضرس و منقش .حاشیه :تسمه اندازی به مشکی ونخودی .جدول کشی به سفیدآب .طلایی وشنگرف با تحریر مشکی .پاسپارتو :منقش به گل وبرگهای طلایی والوان برزمینه قرمز .کمند به تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۰۲
پدید آورندگان : میرزا علیرضا اصفهانی ملقب به آقا جان پرتو (خوشنویس) حضرت علی علیه السلام (راوی)
موضوع اثر : حدیثی از حضرت علی (علیه السلام)
تاریخ خلق : ۱۲۹۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، پاسپارتو، طلا اندازی منقش و مضرس، تسمه اندازی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
اهداکننده : بانو عزت ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان