قطعه ثلث ونسخ ونستعلیق خوش قلم جلی وکتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی شامل خط ثلث .نسخ ونستعلیق .قلم جلی وکتابت.صفحه پردازی :کتیبه ای ۴سطری.کاغذ :مقوای فرنگی آهار مهره حنایی .تاریخ :۱۳۱۹ق.رقم:میرزا عبدالحسین زرین قلم خوانساری .بین کتیبه هاوحواشی آن کتیبه های قلمدانی کار شده که حاوی(وان یکاد...ونادعلیا...وشعری در مدح خوشنویس ) است.بین خطوط طلا اندازی.جدول کشی به طلایی.سبز.شنگرف ومشکی .پاسپارتو :به گل بهی است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۰۵
پدید آورندگان : میرزا عبدالحسین زرین قلم خوانساری (شاعر، خوشنویس) مرحوم محیط (شاعر) جناب روشن (شاعر)
موضوع اثر : حدیث قدسی -ولایت علی بن ابی طالب ...
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۱۳۱۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: حنایی
جنس : مقوای فرنگی آهار مهره حنایی، مرکب مشکی، روغن جلاء،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی مقوای آهار مهره حنایی، طلا اندازی، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۳۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳۰ سانتیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : بانو عزت ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان