قطعه خوشنویسی نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ۶سطری .کاغذ :آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی.تاریخ :۱۲۴۵ق. رقم :محمد الحسینی بین سطور جداول محرروطلا اندازی مضرس بین خطوط حل کاری.دارای سه حاشیه به سرنج.لاجوردورگره چینی ومنقش به نقوش ریسه ای وگل وبرگهای الوان.جدول کشی به طلایی.سرنج.وسفیدآب با تحریر مشکی.پاسپارتو :منقش به گل وبرگ زرین بصورت حل کاری برزمینه لاجورد .کمند به سرنج با تحریر مزدوج طلایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۰۷
پدید آورندگان : محمد الحسینی (خوشنویس) حضرت علی علیه السلام (منسوب به حضرت علی علیه السلام)
موضوع اثر : ادعیه .فرازی ازدعای صباح
تاریخ خلق : ۱۲۴۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : کاغذ دست ساز آهار مهره، طلا اندازی مضرس، جدول کشی، گره چینی، پاسپارتو منقش ، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : بانو عزت ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان