قطعه نستعلیق خوش. قلم جلی ومشقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق خوش.قلم جلی ومشقی.صفحه پردازی :دفتری .کاغذ :فرنگی آهار مهره نخودی .مرکب:قهوه ای .مشکی .تاریخ:ربیع الاول ۱۳۳۵.رقم :محمد حسین هروی .بین خطوط اکلیل اندازی منقش ومحرر.حاشیه: تسمه اندازی به سبز سیر.جدول کشی به اکلیل طلایی وشنگرف باتحریر مشکی .پاسپارتو:مقوای نخودی تیره
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۱۲
پدید آورندگان : محمد حسین هروی (خوشنویس)
موضوع اثر : در مدح میر محمد علی (نقاش -مذهب وصحاف)
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: نباتی
جنس : کاغذ فرنگی نباتی، مرکب مشکی .قهو ه ای وشنگرف،
تکنیک : خوشنویسی باقلم نی بر روی کاغذ فرنگی نباتی، اکلیل اندازی ، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : عزت بانو ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان