قطعه نستعلیق ممتاز.قلم مشقی.چلیپا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی .صفحه پردازی :چلیپایی .کاغذ: آهار مهره فرنگی سرنجی .مرکب :سفیدآب .رقم :فقیر الحقیرعلی محمد بنقل از میر عماد الحسنی ..حاشیه دارای تسمه اندازی بصورتی وسبز .جدول کشی به اکلیل طلایی.مشکی وسفیدآب.پاسپارتو به آبی تیره .کمند به اکلیل طلایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۱۳
پدید آورندگان : علی محمدلواسانی(متخلص به صفا) (خوشنویس)
موضوع اثر : قطعه شعر
رنگ : زمینه سرنجی
جنس : کاغذ آهار مهره فرنگی سرنجی، سفیدآب،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذفرنگی آهار مهره سرنجی، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
برچسب‌ها : سرنج, ​چلیپا
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان