قطعه نستعلیق عالی.قلم مشقی .چلیپا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق عالی.قلم چهاردانگ مشقی.صفحه پردازی : چلیپا یی .کاغذ :فرنگی آهارمهره نخودی .مرکب :قهوه ای سوخته.تاریخ:۱۲۸۹ق .رقم :رحیم الله. بین سطور طلا اندازی مضرس.دارای شش لچکی مزین به نقوش اسلیمی وگل های ختایی بر زمینه لاجورد وطلا .پاسپارتو:دارای حاشیه پهن مذهب ومنقش به بوته مو برزمینه نباتی ونقوش اسلیمی برزمینه لاجورد وآبی .جدول کشی به آبی .سبز.طلا.شنگرف ولاجورد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۱۷
پدید آورندگان : رحیم الله (خوشنویس) نظامی گنجوی (قرن ۶ ه.ق) (شاعر)
موضوع اثر : ابیاتی از شرف نامه نظامی گنجوی
تاریخ خلق : ۱۲۸۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب قهو ه ایی سوخته،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، طلا اندازی مضرس، جدول کشی، پاسپارتو منقش،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : بانو عزت ملک
برچسب‌ها : ​چلیپا
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان