قطعه نستعلیق ممتازقلم مشقی .چلیپا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز .قلم:مشقی .صفحه پردازی :چلیپایی .کاغذ :فرنگی آهار مهره نخودی . مرکب :قهو ه ایی .تاریخ : ۱۳۱۵ ق .رقم :محمد ابراهیم تهرانی . حاشیه :تسمه اندازی به مشکی .جدول کشی:به سفیدآب .طلایی ولاجورد.پاسپارتو :به سرخی .کمند به طلایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۲۱
پدید آورندگان : محمد ابراهیم طهرانی (معروف به میرزا عمو) (خوشنویس)
موضوع اثر : شعر: ناد علیا مظهر العجایب
تاریخ خلق : ۱۳۱۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی، مرکب قهو ه ای،
تکنیک : خوشنویسی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، پاسپارتو، جدول کشی، تسمه اندازی، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
محل نمایش : سالن هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : بانو عزت ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان