قطعه نستعلیق عالی.قلم کتابت .چلیپا پهلوی

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق عالی .قلم کتابت .صفحه پردازی :چلیپایی .کاغذ :فرنگی عسلی.مرکب :مشکی.تاریخ:۱۳۳۰ش. رقم :ضیا لشکر تقی دانش حاشیه :دارای تسمه اندازی به مشکی .جدول کشی به سفیدآب .طلایی وبنفش با تحریر مشکی.پاسپارتو بسرخی .کمند به سفیدآب با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۲۲
پدید آورندگان : سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱؟ / قرن ‎۷ ه.ق) (شاعر) نظامی گنجوی (قرن ۶ ه.ق) (شاعر) ضیا لشکر تقی دانش (خوشنویس)
موضوع اثر : اشعار سعدی ونظامی(اقبال نامه)
تاریخ خلق : ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه :عسلی
جنس : کاغذ: فرنگی عسلی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی عسلی، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : عزت بانو ملک
برچسب‌ها : تسمه اندازی, ​چلیپا
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان