قطعه نستعلیق ممتاز.سیاه مشق .قلم مشقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز .قلم مشقی .صفحه پردازی :سیاه مشق مورب .کاغذ :فرنگی آهار مهره گل بهی .مرکب :مشکی .تاریخ :۱۲۸۸ق .رقم :میرزا غلام رضا اصفهانی .بین خطوط اکلیل اندازی .حاشیه:دارای تسمه اندازی منقش به نقوش حل کاری بر زمینه عودی وآبی روشن.جدول کشی به سفیدآب .طلایی.لاجورد .سرنج وتحریر مشکی.پاسپارتو به صورتی باعکس برگردانهایی از نقوش انسانی.حیوانی وگیاهی .کمند به طلا یی وسبز باتحریر مزدوج مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۲۷
موضوع اثر : عبارتی ترکی وفارسی
تاریخ خلق : ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه :گل بهی
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره گل بهی، اکلیل اندازی ، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی، عکس برگردان،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان