قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی .سیاه مشق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز.قلم مشقی.صفحه پردازی:سیاه مشق.کاغذ :آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی.تاریخ:شب جمعه۱۲۵۹ق.رقم :آقافتحعلی حجاب .حاشیه : دارای تسمه اندازی به مشکی .جدول کشی به سفیدآب .طلایی و لاجورد باتحریر مشکی .پاسپارتو به سرخی .کمند به سفیدآب وطلایی باتحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۲۸
پدید آورندگان : آقا فتحعلی حجاب شیرازی (خوشنویس) مخلص کاشانی (شاعر) بدرالدین هلالی استر آبادی(هلالی جغتایی) (شاعر)
موضوع اثر : سیاه مشق
تاریخ خلق : ۱۲۵۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذآهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی باقلم نی بر روی کاغذ آهار مهره نخودی، پاسپارتو، تسمه اندازی، جدول کشی، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : با نو عزت ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان