قطعه نستعلیق ممتاز.قلم کتابت خفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز .قلم کتابت خفی .صفحه پردازی :سیاه مشق مورب و متعاکس.کاغذ :فرنگی نباتی .تاریخ :۱۳۰۳ ش .رقم :موسی . بین خطوط نقوش حل کاری.اطراف خطاکلیل اندازی منقش ومحرر.تسمه اندازی بانقوش ریسه ای برزمینه نباتی .جدول کشی به شنگرف .اکلیل طلایی ولاجورد باتحریر مشکی .پاسپارتو:به نخودی .کمند به طلایی باتحریر مزدوج مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۳۳
پدید آورندگان : موسی (خوشنویس) خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : ابیاتی از غزل شماره ۵ حافظ
تاریخ خلق : ۱۳۰۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه :نباتی
جنس : کاغذ نباتی فرنگی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی نباتی، حل کاری، اکلیل اندازی منقش، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، کمند اندازی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : بانو عزت ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان