قطعه شکسته نستعلیق ونسخ آمیخته به رقاع ممتاز قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ونسخ آمیخته برقاع .ممتاز.قلم خفی .صفحه پردازی :چلیپای مرکب .کاغذ :آهار مهره نخودی .تاریخ:۱۲۲۰ق .رقم :احمد شاملو . بین خطوط طلا اندازی .حاشیه :تسمه اندازی به آبی وقهوه ای روشن.جدول کشی به طلا وتحریر مشکی. پاسپارتو به قرمز روشن .کمند به طلا وتحریر مزدوج مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۳۴
پدید آورندگان : احمد شاملو (خوشنویس)
موضوع اثر : قطعه شعر بخواهش آقا محمد صادق وبجهت آ قا محمد باقر
تاریخ خلق : ۱۲۲۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهارمهره نخودی، طلا اندازی، تسمه اندازی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : عزت بانو ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, ​رقاع
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان