قطعه شکسته نستعلیق ممتاز .قلم مشقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عبداله سرلک
۱۲:۰۰:۱۹ ۲۶ مهر ۱۳۹۵
بادرودفراوان وبااحترام
به نظرکمترین/اثرحاضر/باتوجه به نمونه های موجود/خط مرحوم میرزاغلامرضابه رقم عبدالمجیدمی باشد
یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم مشقی .صفحه پردازی :مورب نویسی .نوشته شده بر روی پارچه کرباس آهار مهره نخودی .مرکب :قهوه ای سوخته .تاریخ :۱۱۸۲ق.رقم :عبد المجید .بین خطوط طلا اندازی منقش و محرر.حاشیه:دارای تسمه اندازی منقش به حل کاری برزمینه بنفش روشن .جدول کشی به سبز .لاجورد .طلایی وشنگرف .پاسپارتو :دارای نقوش حل کاری برزمینه مشکی .کمند به شنگرف وطلایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۳۵
پدید آورندگان : عبدالمجید درویش طالقانی (خوشنویس)
موضوع اثر : رباعیات خیام
تاریخ خلق : ۵ شوال ۱۱۸۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : پارچه کرباس آهار مهره نخودی، مرکب قهو ه ای،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی پارچه کرباس آهار مهره نخودی، طلا اندازی منقش و محرر، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، پاسپارتو منقش ، کمند اندازی، حل کاری،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان