قطعه شکسته نستعلیق ممتاز .کتابت خفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم خفی .صفحه پردازی :مختلط نویسی .کاغذ :دست ساز آهارمهره نخودی .مرکب :مشکی .تاریخ:۱۲۲۲ق.رقم:محمد جعفر اصفهانی (دلودوز) .بین خطوط طلا اندازی مضرس .حاشیه :دارای تسمه اندازی به مشکی وسرخی .جدول کشی :به طلا .سرنج .صورتی ولاجوردبا تحریر مشکی.پاسپارتو :به فستقی روشن .کمند به سرنج وطلایی باتحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۳۷
پدید آورندگان : محمد جعفر اصفهانی(دلودوز) (خوشنویس)
موضوع اثر : نامه نگاری (مکتوبی به دوست)
تاریخ خلق : ۱۲۲۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی بر روی کاغذ دست سازآهار مهره نخودی ، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان