قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم کتابت خفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم کتابت خفی.صفحه پردازی : مورب ودفتری کاغذ :آهار مهره نخودی.مرکب :مشکی .رقم :عبدالصمد قزوینی . بین خطوط برگهای طلایی .حاشیه: دارای تسمه اندازی به عودی وصورتی مایل بسرخی.جدول کشی به طلا یی.پاسپارتو :به سبز.کمند :به طلایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۴۰
پدید آورندگان : عبدالصمد قزوینی (خوشنویس) سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱ / قرن ‎۷ ه.ق) (شعر)
موضوع اثر : شعر ونثر عرفانی واخلاقی از سعدی وشاعران دیگر
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی برکاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، حل کار ی، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : بانو عزت ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان