قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت.صفحه پردازی :دفتری ومتعاکس .کاغذ :آهار مهره فرنگی نخودی .مرکب : مشکی وشنگرف.تاریخ: ششم شعبان ۱۲۹۰.رقم :علی ابن محمد حبیب المشهدی الخراسانی المتخلص بالراقم ۱۲۹۰.بین خطوط طلا اندازی.زمینه زرافشان.حاشیه :دارای تسمه اندازی به عودی .جدول کشی به سفیدآب وبنفش .پاسپارتو :به گل بهی مایل به سرنج .کمند به طلایی با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۴۴
پدید آورندگان : علی ابن محمد حبیب المشهدی الخراسانی (خوشنویس) بدرالدین هلالی استر آبادی(هلالی جغتایی) (شاعر)
موضوع اثر : نامه نگاری وشعر
تاریخ خلق : ۶ شعبان ۱۲۹۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی، شنگرف،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذآهار مهره نخودی فرنگی، طلا اندازی، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان