قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت خفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم خفی .صفحه پردازی :دفتری ۹سطری .کاغذ:فرنگی آهار مهره نخودی زرافشان. رقم :محمد اسماعیل الحسینی الانجوی.بین سطور جداول طلایی.حاشیه: دارای تسمه اندازی منقش به گلهای طلایی ریسه ای برزمینه لاجورد ونباتی .پاسپارتو :بسرخی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۴۵
پدید آورندگان : محمد اسماعیل الحسینی الانجوی شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : متن ادبی عرفانی
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی زرافشان، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذآهار مهره نخودی فرنگی زر افشان، زرافشان، جدول کشی، تسمه اندازی منقش، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر) عرض (۶ سانتیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, افشان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان