قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم کتابت .صفحه پردازی :مختلط .کاغذ :آهار مهره فرنگی حنایی.مرکب:مشکی . تاریخ :اواخرجمادی الاول ۱ ۱۳۰.رقم : محمد رضا.بین خطوط رنگ اکلیل طلایی .حاشیه :دارای تسمه اندازی منقش چاپی .جدول کشی به اکلیل طلایی .پاسپارتو به گل بهی .کمند به اکلیل طلایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۴۶
پدید آورندگان : محمد رضا (خوشنویس)
موضوع اثر : ابیاتی از شاعران ازجمله حافظ و...
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۱۳۰۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه :حنایی
جنس : کاغذآهار مهره ختایی فرنگی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذآهار مهره حنایی فرنگی، اکلیل اندازی ، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان