تابلو خط نقاشی .نستعلیق ممتاز.قلم کتیبه پهلوی

نظر شما:

shahpor karimi
۱۹:۴۶:۴۸ ۰۱ اسفند ۱۳۹۴
salam
تابلو خط نقاشی.نستعلیق ممتاز .قلم کتیبه.صفحه پردازی :ترکیبی .رنگ :روغنی قهوه ای.تاریخ:۱۳۵۲ ش.رقم : رضا مافی ش که در اندازه تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۴۹
پدید آورندگان : رضا مافی (خوشنویس) خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : بیتی از غزل حافظ
تاریخ خلق : ۱۳۵۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: قهو ه ایی
جنس : رنگ و روغن روی بوم ، رنک وروغن،
ابعاد : طول (۱ متر) عرض (۱ متر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : بانو عزت ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان