قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم کتابت جمهوری اسلامی

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری۱۴سطری .کاغذ :نیمه گلاسه .مرکب :مشکی .تاریخ :محرم الحرام ۱۴۳۴.رقم :مجتبی ملک زاده .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۵۰
پدید آورندگان : مجتبی ملک زاده (خوشنویس)
موضوع اثر : مناجات حضرت علی علیه السلام
تاریخ خلق : محرم ۱۴۳۴ قمری (قرن ۱۵)
رنگ : زمینه :پوست پیازی
ابعاد : طول (۳۸ سانتیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
اهداکننده : استاد مجتبی ملک زاده