قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ منقوط ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی:دفتری ۶سطری.کاغذ:فرنگی آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی .تاریخ :۱۲۴۰ق.رقم:محمدشفیع التبریزی .بین خطوط طلااندازی مضرس .حاشیه :تسمه اندازی به سرنج .جدول کشی به سفیدآب .پاسپارتو به لاجورد .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۵۲
پدید آورندگان : محمد شفیع تبریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : مشقی منقوط
تاریخ خلق : ۱۲۴۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، تسمه اندازی، پاسپارتو، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : حسین یساول
برچسب‌ها : محمد شفیع تبریزی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان