انتخاب خمسه و دیوان امیر علیشیر نوایی (ترکی)

نظر شما:

گویا تألیف فتح علی بن کلب علی خان بن مرشدقلی خان بن فتح علی خان قاجار قزوینی سپانلو نستعلیق ۱۲۸۰ق عنوان به شنگرف ۱۴۶ برگ ۱۷ سطری کاغذ فرنگی آهارمهره قطع وزیری بزرگ جلد میشن قهوه ای ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۹۶/۰۰۲
موضوع اثر : شعر ترکی- امیر علیشیرین نوائی، علیشیربن کیچکنه، ۸۶۶- ‎۹۰۶ق‎۰ دیوان- برگزیده‌ها
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
برچسب‌ها :