نهج‌السداد فی شرح واجب‌الاعتقاد للعلامةالحلی (عربی)

نظر شما:

تالیف عبدالواحد بن الصفی النعمانی،(شرح به قال و اقوال است)، نسخ عبد الله بن محمد بن مجاهد ۷۹۰ ، دارای بلاغ مقابله در رمضان ۷۹۶ و بلاغ قرائت. عناوین شنگرف . بر کاغذ دولت آبادی در ۲۶برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قرمز است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۸۰/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالواحدبن صفی نعمانی (نامعلوم) عبدالله‌بن محمد مجاهد (خطاط)
موضوع اثر : علامه حلی، حسن‌بن یوسف، ۴۶۸- ‎۷۲۶ق. واجب الاعتقاد- نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۷۹۰ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :