شرح غزلی از حافظ شیرازی (فارسی) صفویه

نظر شما:

احتمالا دوانی، نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، با یادداشت تملک محمد هاشم بن علی نقی و عباس، بر کاغذ ترمه در۱۲ برگ(۲۳ صفحه) ۲۱سطری نوشته شده ، جلد اثر میشن قهوه ای مقوایی ضربی با تزیین ترنج و سرترنج است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۴۷/۰۲۱
پدید آورندگان : دوانی (شارح)
موضوع اثر : حافظ، شمس‌الدین محمد، - ‎۷۹۲ق. غزل- نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان