شرح حدیث عمار الساباطی فی بلی جسد المیت و غیره قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف احمد بن زین الدین احسائی، نسخ محمد بن محمد نصیر هزارجریبی دانکه از محال استرآباد در سده ۱۳، بر کاغذ فستقی الوان در ۴برگ(۷ صفحه) ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن مشکی ضربی با تزیین ترنج و سرترنج است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۹۵/۰۰۷
پدید آورندگان : احمدبن زین‌الدین احسائی (نامعلوم) محمدعلی هزارجریبی (خطاط)
موضوع اثر : حدیث -- تفسیر و استنباط- مردگان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : الوان
ابعاد : عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان