جواب و سؤال الشیخ علی‌ابن الشیخ صالح‌بن یوسف قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

در شرح حدیث امام صادق "ان الله خلق اسما" بالحروف غیر مقصوت" تالیف احمد بن زین الدین احسائی در ۲۹ صفر ۱۲۲۰، شکسته نستعلیق میرزابابا سوادکوهی در ۱۲۵۸، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت خریداری حاج حسین آقا ملک در ماه رجب ۱۳۴۴ در تهران، بر کاغذ ترمه و پسته ای در ۵ برگ(۹ صفحه) ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۳۳/۰۱۸
پدید آورندگان : احمدبن زین‌الدین احسائی (مؤلف) میرزا بابای سواد کوهی ابن آقا نورمحمد (خوشنویس)
موضوع اثر : پرسشها و پاسخهای شیخیه/ شرح حدیث امام صادق "ان الله خلق اسما" بالحروف غیر مقصوت"
تاریخ خلق : ۱۲۵۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه و فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان